O Primse

Primse.com jest międzynarodowym systemem łączącym deweloperów i pośredników, którego istotą jest działalność oparta o znajomość uwarunkowań lokalnych rynków nieruchomości.

Jako jedyny tego typu system został stworzony przez grupę zaangażowaną w różne segmenty działań biznesowych na rynku nieruchomości (pośrednik nieruchomości, agencja nieruchomości, deweloper, twórca oprogramowania dla branży).

Dzięki unikalnej znajomości branży Primse.com dostarcza innowacyjne rozwiązania dostosowane do wymagań rynku, dające możliwości rozwoju i adaptacji, a jednocześnie zaawansowane technologicznie.

Primse.com łączy technologię z wiedzą i umiejętnościami stawiając sobie za cel dbałość o relacje z uczestnikami systemu oraz jakość współpracy.